uusimmat

Yhteinen näkemys sosiaali- ja terveyspalveluista on viisautta

Koko Suomi oli mukana jännitysnäytelmässä, kun hallitus haki sote-uudistuksen aluejakoon ratkaisua pari viikkoa sitten. Onneksi ratkaisu löytyi ja otimme merkittävän askeleen eteenpäin. Näinä kansainvälisesti myrskyisinä aikoina oli tärkeää että sopu löytyi ja vastuullinen työ Suomen tulevaisuuden puolesta jatkuu.

Päädyimme hyvään sote-kompromissiin, jonka avulla on mahdollista viedä Suomelle tärkeää reformia aidosti eteenpäin, kohti parempia ja tasavertaisempia sote- palveluja. Itsehallintoalueiden määräksi sovittiin 18 ja varsinaisten sote-alueiden määräksi 15. Vielä on täysin auki, mitkä kolme aluetta järjestävät sote-palvelut yhteistyössä toisen itsehallintoalueen kanssa.

 Soteen liittyen ilmassa on tällä hetkellä paljon spekulaatiota ja epävarmuutta. Ymmärrettävästi. Uudistuksesta vastuuta kantavan ministeriryhmän jäsenenä edellytän sen etenevän reippaassa tahdissa, jotta epävarmuus ja epätietoisuus hellittäisi.

 Edistystä tapahtuukin nyt koko ajan ja viime viikolle kunnille on lähtenyt lausuntopyynnöt aluejaosta ja yhteistyöhalukkuudesta. Uudistus etenee maakuntajaon pohjalta. Etelä-Savossa olisikin nyt äärettömän tärkeää löytää yhteinen näkemys siitä, mitä palveluja ja miten alueella olisi parasta säilyttää ja viestiä siitä vahvasti yhdessä ulospäin. Tiedän sen olevan vaikeaa, koska jokainen haluaisi pitää oman kaupunkinsa palveluiden puolta. Minäkin pidän äärettömän tärkeänä, että monipuolinen ympärivuotokautinen päivystys säilyy maakunnassamme. Etelä-Savoa arviotaessa on huomioitava valtava kesäasukkaiden ja matkailijoiden määrä, joka jatkuvasti lisää palvelun tarvetta kesäaikaan ja kasvasti myös ympäri vuoden. Pitkät maantieteelliset etäisyydet on otettava myös huomioon.

Hallintorakenteita olennaisempaa on kuitenkin tärkeää pohtia niin sairaaloiden kuin koko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjun näkökulmista, miten luomme ihmisille laadukkaat palvelukokonaisuudet oikeissa paikoissa, oikea-aikaisesti. Haluamme, että meillä on kahdenkymmenenkin vuoden päästä rahaa toimiviin terveyspalveluihin.

Valmistelutyö on siis aluillaan, eikä päätöksiä vielä olla tehty. Avoinna on, minkä paikkakuntien sairaaloista tulee niin sanottuja täyden palvelun sairaaloita, ja minkä paikkakuntien sairaaloista ns. satelliittisairaaloita, joissa on jatkossa myös päivystystä, mutta jonka toimialat ja työnjako päätetään myöhemmässä vaiheessa. Julkisuudessa olleet kartat eivät ole ministeriryhmässämme vielä edes olleet näytillä. Tämän aika on myöhemmin, kun kuntia ja seutuja on ensin asiasta kuultu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksessa rakennetaan tulevaisuutta ja siinä eteläsavolaisen äänen tulee kuulua. Valtavan paljon työtä, isoja ja pieniä päätöksiä, on vielä edessä. Yksi yhteinen viesti maakunnasta olisi nyt viisautta, haasteet ja eri kuntien vaikeudet ymmärtäen. Se turvaa palvelumme lähellä parhaiten.

 Lenita Toivakka

 Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (kok)

 Reformiministeriryhmän jäsen

Kirjoitus julkaistu Itä-Savo ja Länsi-Savo lehdissä 24.11.2015


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto