uusimmat

Yrittäjyys on kasvun tae (Länsi-Savo/Itä-Savo 13.9.2016)

Viime viikolla vietettiin tärkeää päivää, Yrittäjien Päivää. Oman päivänsä suomalaiset yrittäjät ovat ansainneetkin. Ilman yrittäjien riskinottoa ja rohkeutta laittaa itsensä likoon, saataisiin tässä maassa vain haaveilla uusista työpaikoista ja kasvusta.
Vaikeina aikoina yritysten on toimittava entistä rohkeammin ja on hienoa, että niin pieniä kuin suuriakin suomalaisia menestystarinoita myös syntyy koko ajan.
Jostain syystä nämä tarinat työllistämisestä, viennistä ja kasvusta jäävät helposti muiden, usein negatiivisten, uutisten varjoon. Tätä negatiivisuutta ruokkivat myös monet oppositiopuolueiden riveistä tulevat kommentit, joissa johdonmukaisesti haukutaan hallituksen työtä ja yrittäjyyttä korostavia toimia. Milloin vääriksi, milloin täysin olemattomiksi.

Hallitus on tehnyt määrätietoisesti töitä yrittäjyyden tukemiseksi ja ihmisten työelämään pääsyn helpottamiseksi. Pk-yritysten maksuliikennettä helpottamaan astuu ensi vuonna voimaan maksuperusteinen arvonlisävero, joka lisää yrittäjien rahaliikenteen ennakoitavuutta ja auttaa suunnittelemaan toimintaa paremmin. Yhtä yrittäjän merkittävintä harppausta, ensimmäisen työntekijän palkkaamista, helpotetaan yksinyrittäjän tukipaketilla.
Innovaatioseteleillä puolestaan tuodaan myös pienempiä yrityksiä lähemmäs korkeakouluja ja tutkimusta. Kilpailukykysopimuksen myötä ansiotuloverotusta pystytään kaikilla tuloasteilla alentamaan. Toimenpiteet ovat osa hallituksen laajaa keinovalikoimaa, jolla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa 72 prosenttiin rohkaisemalla yrittäjyyttä ja kasvattamalla työn vastaanottamisen kannattavuutta.

Etenkin pk-yrittäjyyttä ja kasvuun kiinni pääsyä edesautetaan uusilla keinoilla, mutta vielä olisi paljon tehtävää. Vierailimme Etelä-Savon kansanedustajien kanssa Saimaan Juomatehtaalla, jolla on ollut hyvä kasvuvauhti viime vuosina ja markkinoita on avautunut Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Juomatehtaassa, kuten niin monessa muussakin suomalaisessa pk-yrityksessä, on mahdollisuuksia vielä suuremmaksi menestystarinaksi.
Kasvavien yritysten asemaa voitaisiin helpottaa merkittävästi esimerkiksi lisäämällä paikallista sopimista, mikä toisi kaivattua molemminpuolista joustoa työpaikoille. Tässä avainrooliin nousevat työmarkkinajärjestöt, jotka olisi saatava näkemään paikallisen sopimisen hyödyt uusien työpaikkojen ja kasvun tekijöinä. Myös poliittinen oppositio tarvitaan talkoisiin mukaan käymään rakentavaa dialogia Suomen nostamiseksi.

Työelämä muuttuu jatkuvasti, rakenteiden ja poliittisen päätöksenteon pitää pysyä mukana. Keskustelun ja toimenpiteiden etunenässä on aina oltava työn ja yrittäjyyden arvostus, ilman arvostusta ei Suomeen uutta kasvua synny.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto