uusimmat

Uutta luodessa ei voi takertua vanhaan

Vuoden 2016 alussa voimme katsoa kohti tulevaisuutta toiveikkaina, mutta emme toimettomina. Suomi on edelleen melko syvällä rakenteellisessa taantumassa. Toimet maamme kilpailukyvyn kohentamiseksi ovat välttämättömiä. Tarvitsemme lisää työtä ja toimeentuloa, jotta meillä on tulevaisuudessakin varaa rahoittaa yhteiskuntamme keskeiset menot ja vaalia hyvinvointivaltiomme ydintä. Kaksi erityisen tärkeää kilpailukykyämme vahvistavaa toimea ovat norminpurku ja paikallisen sopimisen edistäminen.

 Esittelin vuoden 2015 toiseksi viimeisenä päivänä valtioneuvoston istunnossa presidentille itselleni entisenä yrittäjänä tärkeän lain kauppojen aukioloaikojen vapauttamisesta. Yrittäjät kun tuntevat tuotteensa, asiakkaansa ja seutunsa parhaiten. Kukapa siis paremmin tietäisi milloin liike kannattaa pitää auki! Laki astui heti vuoden alusta voimaan.

 Hallituksen norminpurussa työsarkaa riittää.  Kaikkia hallinnonaloja tulee arvioida laajasti ja karsia pois vastoin tarkoituksenmukaisuutta toimivat viranomaisnormit ja asetukset. Sääntelyn vapautuksilla on iso ja positiivinen vaikutus yrittäjyyden ja työllisyyden tukemisessa. Suomessa monet palvelualat ovat liian suljettuja ja tiukasti säänneltyjä, mikä estää niiden valtavan potentiaalin toteutumisen. 

 Toimivat palvelumarkkinat ovat avainasemassa myös teollisuutemme kilpailukyvyn kannalta. Keventämällä palvelutarjoajien toimintaympäristöä, kehittämällä kansainvälisen kaupan sääntöjä ja vapauttamalla kauppaa saamme lisää vientikilpailukykyä myös tavaraviennillemme ja tuemme suomalaista palveluelinkeinoa.

On tärkeää antaa yrittäjille ja työntekijöille vapautta luovuudelle ja uuden syntymiselle. Meidän on Suomessa rohkaistuttava luottamaan enemmän toimijoiden omaan kykyyn luoda käytäntöjä, kantaa vastuu ja saavuttaa paras tulos ilman, että lakien ja säädösten myötä meidät kaikki yritetään sovittaa samaan muottiin.

 Hallitus valmistelee parhaillaan lainsäädäntömuutoksia, jotta paikallinen sopiminen yrityksissä yleistyisi.  Paikallisessa sopimisessa on turhaan ollut negatiivinen kaiku. Se ei tarkoita yksipuolista sanelua työnantajan puolelta vaan yhteisymmärrystä sekä niin työnantajan kuin työntekijänkin intressien toteutumista. Parempina aikoina yritysten kasvu ja menestys saattavat näkyä työntekijöille mahdollisesti parempina tuloina, haastavina aikoina puolestaan yhdessä sovitulla tavalla joustamisena ja keinoina, joilla voidaan välttää lomautuksia ja irtisanomisia.

 Näin tammikuun alussa on myös hyvä pohtia minkälaisessa Suomessa haluamme asua vuoden, 10 tai 20 vuoden kuluttua. Selvää on, että maailma ympärillämme käy yhä monimutkaisemmaksi ja keskinäisriippuvaisemmaksi. Suomen on pysyttävä tahdissa mukana ja rohkeasti uskallettava luoda uutta ja luovuttava vanhasta. On pysyttävä innostuneena ja positiivisena.

Julkaistu Länsi-Savossa 12.1.2016


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto