uusimmat

Valtiovallan tervehdys Karjalan Liiton 75-vuotisjuhlassa 25.4.2015

Arvoisat juhlavieraat, 
hyvät naiset ja miehet,

Kiitos kutsusta. On ilo ja kunnia tuoda valtiovallan tervehdys tähän arvokkaaseen juhlaan.

Juhla on minulle monella tapaa tärkeä, mutta myös hyvin henkilökohtainen. Omat juureni ovat isäni puolelta Karjalassa.

Hän syntyi Metsäpirtin pitäjässä, Saaroisten kylässä Laatokan rannalla.  Aluksi hän ei sota-ajan ja evakkoon lähdön kipeistä asioista halunut puhua, vaan kuulin niistä isoäidiltäni. Vasta myöhemmin isäkin, kasvaneen kiinnostukseni huomatessaan, suostui jakamaan kokemuksiaan.

Isäni ja hänen puolen sukulaisteni kautta olen oppinut karjalaisuudesta, sukuni juurista, karjalaisesta elämäntavasta, kulttuurista ja taiteesta ja ammentanut sitä omaan elämääni. 

Jokaisen meistä on hyvä tietää ja ymmärtää juurensa – se rikastuttaa elämää ja auttaa ymmärtämään sitä.

***

Vuonna 1940 elettiin hyvin erilaisessa maailmassa.

Talvisodan seurauksena Suomi joutui luovuttamaan yli 10%  maapinta-alastaan ja yli 400 000 suomalaista oli menettänyt kotinsa. 

Heidän etujaan valvomaan perustetun Karjalan Liiton toiminta oli äärimmäisen tärkeää.

Samana vuonna myös säädettiin pikaisella aikataululla laki, jolla mahdollistettiin evakkoon lähteneille asutus muulla Suomessa.

Inhimmillisyyden ja yhteiskunnan eheyden kannalta oli tärkeää, että evakkotaipaleelle joutuneita tuettiin.

Toinen maailmansota kosketti ihmisiä ympäri maailmaa ja sen jäljet näkyivät pitkään, myös Suomessa.

***

Viime vuosina eurooppalaisen turvallisuusympäristön perusta on horjunut. Venäjä on toiminut kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja yksiselitteisesti väärin.

On ymmärrettävää, että kehitys huolestuttaa. 

Siirtokarjalaisille ja meille heidän jälkeläisilleen muistuu väistämättä mieleen toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat ja niistä kerrotut tarinat.

Samanlaisiin huoliin ei kuitenkaan onneksi ole enää aihetta. Meillä on käytössämme kaikki eväät turvallisuutemme edistämiseksi ja vahvistamiseksi. 

Meidän on tehtävä entistä enemmän yhteistyötä niin pohjoismaisten, eurooppalaisten kuin muiden länsimaisten kumppaneidemme kanssa.

Lisäksi on varmistettava puolustusresurssien riittävyys. Puolustuskalustomme vanhenee ja seuraavien vuosikymmenien aikana tehtävät tarpeelliset hankinnat on turvattava. Uskottava puolustus edellyttää toimintakykyisiä puolustusvoimia.

Meidän on myös rohkeasti tartuttava kansainvälisen talouden ja vapaakaupan luomiin mahdollisuuksiin ja edistettävä suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kansainvälistyvillä markkinoilla. 

Keskinäisriippuvaisessa maailmassa toimivat kauppasuhteet ovat hyvinvoinnin ja turvallisuuden perusta. Yhteistyö luo turvaa ja edistää hyvinvointia niin Suomessa kuin koko maailmassa.

***

Samanlaiseen toimivaan yhteistyöhön on nojannut myös Karjalan Liiton toiminta.

Perustamisensa jälkeen ja edunvalvontatarpeiden oleellisesti vähentyessä se on ansiokkaasti laajentanut toimintaansa kulttuurin ja perinteiden ylläpitämiseen. Sen asema, ei pelkästään karjalaisten ja perillisten elämässä, vaan koko suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä, on tärkeä.

Haluankin onnitella 75-vuotiasta Karjalan Liittoa sen pitkästä historiasta ja ansiokkaasta työstä ja yhteisistä ponnisteluista karjalaisen kulttuurin ja identiteetin vahvistajana ja vuorovaikutuksen mahdollistajana. 

Onnea ja menestystä tulevaisuuden yhteistyöhön!


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto