Lapset tulevat ajankohtaisiksi, kun he häiritsevät aikuisia?

Lapset tulevat ajankohtaisiksi, kun he häiritsevät aikuisia?

On ilo kuunnella todellista asiantuntijaa. Professori Matti Rimpelä kävi kertomassa ajatuksiaan kouluterveydenhuollon kehittämiseksi sosiaali-ja terveysvaliokunnassa. Ongelmat ja puutteet ovat tiedossamme  ja huolestuttavaa onkin, että näistä asioista professori on ollut huolissaan jo vuosikymmeniä eikä parannusta juuri ole tapahtunut. Hän oli jo 70-luvulla vaatinut lisää terveydenhoitajia kouluihin!

Kunnat ovat toteuttaneet huonosti viime vaalikaudelle niille asetettuja suosituksia siitä, miten kouluterveydenhuolto kunnassa tulee toteuttaa.  Terveystarkastuksia tehdään alle suositusten ja lääkäreiden tarkastuksia on hyvin harvoissa kunnissa. Haastavimpiin oppilaisiin ei kyetä paneutumaan ja oppilaiden kynnys mennä terveydenhoitajan luo on usein korkea. Oppilashuolto toimii puutteelisesti monissa kouluissa, koulukuraatooreja ja -psykologeja ei ole oppilaiden tarpeisiin riittävästi.

Ministeri Risikko on juuri laatimassa kouluille asetuksia terveydenhuollon kehittämiseksi. Nämä asetukset tulevat tiukemmin puuttumaan laiminlyönteihin, joita Etelä-Savon kouluissakin on. Myös oppilashuoltoon sekä opiskelijaterveydenhuoltoon on tekeillä parannusesitykset. Asetukset  ja uudet lait yksinään eivät kuitenkaan ratkaise koulujen terveydenhuollon puutteita. Kuntien on resursoitava koulujen terveydenhuoltoon enemmän. Viimeisen kuuden vuoden aikana ovat kunnat saaneet valtiolta rahaa yhteensä 600 miljoonaa kouluterveyshuollon parantamiseksi, mutta raha ei ole sinne kohdentunut.

Rimpelän mukaan lasten hyvinvointi rakentuu kehitysyhteisöissä, näillä hän tarkoittaa lasten normaalia ympäristöä; kotia, päiväkotia , koulua jne.  Jotta hyvinvointi lisääntyy näitä lapsen tärkeimpiä ympäristöjä on vahvistettava, tuki ja turva löytyy niistä. Koulujen sisällä tulisi toimia monialaisia tiimejä, jotka tukevat nuoria koulujen sisällä ilman , että aina ongelman ilmaantuessa lähdetään etsimään erityisosaamista. Lapset opetetaan meillä jo harvoin erityispalvelujen käyttäjiksi, kun meidän olisi jo vuosia pitänyt vahvistaa peruspalveluitamme.

Mutta jossakin vaiheessa aikuisten ja päättäjien ajatukset ovat harhautuneet muihin arvoihin ja lasten hyvinvoinnin kehittäminen on jäänyt jalkoihin. Nyt meillä jo vuosia on kalliilla rahalla puututtu häiriökäyttäytymiseen ja normaali hyvinvoinnin kehittäminen on jäänyt vähäiseksi . Maailma on muuttuu ja uusia keinoja ehkäistä ongelmia on luotava jatkuvasti.

Iltapäivällä osallistuin myös istuntosalissa ajankohtaiskeskusteluun Suomen tietoyhteiskunnan tilasta. Myös siellä lasten hyvinvointi nousi keskustelun aiheeksi. Lasten ja heidän vanhempiensa kuilu nettiyhteisön käyttäjinä on usein melkoinen. Käytinkin puheenvuoron mm. siitä, miten meitä aikuisia paremmin voitaisiin opastaa mediakasvattajina. Perheessä kun melko usein tilanne on sellainen, että lapset tuntevat nettimaailman paremmin kuin me aikuiset.

Päässäni soi päivän monien mielenkiíntoisten keskustelujen jälkeen edelleen Rimpelän aamuinen aloituslause " lapset tulevat ajankohtaisiksi, kun he häiritsevät aikuisia". Eihän näin ole?

 

 

Jaa artikkeli

Kommentit (36)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto