Töitä tasa-arvon eteen

Töitä tasa-arvon eteen

Suomi on hieno maa naisille. Paljon on saavutettu ja monelle naiselle eri puolilla maailmaa Suomi on mallimaa. Tarvitsemme kuitenkin edelleen tekoja tasa-arvon eteen. Kannan huolta naisten roolista ja mahdollisuuksista työelämässä. Pieni maa kuten Suomi ei pärjää kansainvälisestikään, jos mahdollisuuksien tasa-arvo ei toteudu puolella väestöstämme.

Tärkeää on tarkastella työelämää: mitä voimme tehdä työskentelevien vanhempien eteen? Molemmilla vanhemmilla on oltava mahdollisuus olla lapselleen läsnä oleva äiti tai isä. Molemmilla vanhemmilla on halutessaan myös oltava mahdollisuus luoda uraa. Olennainen askel on hoivan tasapuolisempi jakautuminen. Tämä hyödyttää kaikkia naisia ja erityisesti niitä, jotka ovat uran alkutaipaleella.

Tasa-arvon edistämiseksi olemme tänään valtioneuvostossa hyväksyneet hallituksen tasa-arvo-ohjelman. Hallituksen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän estämiseksi on koottu yhdeksi ohjelmaksi.

Pidän tärkeänä, että hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa päätettiin selvittää vuoden 2016 loppuun mennessä mahdollisuus joustavoittaa äitiyspäivärahakauden alkamisajankohtaa. Monella on halua jatkaa töissä pidempään, jos jaksaminen sen sallii, mutta pidentää vapaata toisesta päästä. Muutos ei välttämättä ole suuri, mutta se on yksi pala muutoksessa kohti modernimpaa vapaiden kokonaisuutta. Ylipäätään vanhempainvapaita ja kotihoidontukea on tarkasteltava vastaamaan tätä päivää. Äitiysvapaiden alkamisajankohta on yksi osuus, joka on hyvä selvittää. Muutoinkin perheet kaipaavat lisää joustavuutta vanhempainvapaan ajankohdan ja jaksojen käyttöön. Mallia joustavuuteen voisimme katsoa vaikka Ruotsista.

Ylipäätään modernimmat vanhempainvapaat tarkoittavat tasaisemmin jaettua hoivavastuuta. Tällä hetkellä eriarvoisuus näkyy naisten ura- tai palkkakehityksessä.  Meidän on tehtävä töitä tulevaisuuden eteen, jossa on tavallista, että isä käyttää osansa vapaista. Tämä näkyy naisten mahdollisuuksissa kodin ulkopuolella, mutta erityisesti myös kotona, kun isän ja lapsen suhde vahvistuu.

Jaa artikkeli

Kommentit (47)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto