Kohti vammaisten tasavertaisia oikeuksia

Kohti vammaisten tasavertaisia oikeuksia

Eduskunta hyväksyi eilen YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen. Sopimus allekirjoitettiin jo vuonna 2008, joten päätös oli tärkeää saada vihdoin aikaan. Sopimuksella taataan vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet - se edistää esimerkiksi harrastusmahdollisuuksia, työelämään osallistumista ja toimeentulon hankkimista.

Asian kansallinen käsittely on vienyt aikaa, sillä lainsäädäntöämme on pitänyt uudistaa vastaamaan sopimuksen sisältöä ennen kuin se voidaan ratifioida. Sopimuksen hyväksymistä on valmisteltu pitkään.  Viimeisenä uudistuksena on itsemääräämislain muutos, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Jos uudistusta ei ehditä saattaa loppuun tämän vaalikauden aikana, jota on jäljellä vielä muutama viikko, on se otettava käsittelyyn heti uuden eduskunnan toimesta. Näin otamme taas tärkeitä askelia vammaisten henkilöiden tasavertaisten oikeuksien tiellä.

Lainsäädännön on seurattava kehityksen mukana. Jo viime kaudella tehdyillä vammaispalvelulain muutoksilla edistettiin vammaisten perusoikeuksia ja yksilöllistä kohtelua palveluita suunniteltaessa. Lisäksi vaikeavammaisten itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan parannettiin. 

Vaikka vammaisten henkilöiden syrjimättömyys onkin kirjattu perustuslakiimme, kansainvälisellä sopimuksella edistetään entisestään kaikkien tasavertaista kohtelua ja kaikille avointa yhteiskuntaa. Suomi on saanut YK:n lapsen oikeuksien komitealta useita huomautuksia vammaisten lasten oikeuksien puutteellisesta toteuttamisesta.

Kaikkien on oltava tasa-arvoisia. Yksi iso askel on siis nyt taas otettu tätä päämäärää kohti, monta on vielä edessä. Näin rakennamme tasa-arvoisempaa Suomea.

Jaa artikkeli

Kommentit (3)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto