Maahanmuuttoa tarvitaan mutta turvallisuudesta ei tingitä

Maahanmuuttoa tarvitaan mutta turvallisuudesta ei tingitä

Suomen talous saadaan liikkeelle vain työn kautta. Meidän pitää helpottaa työntekijöiden palkkaamista ja työn vastaanottamista. Tarvitsemme myös uutta työvoimaa ulkomailta, koska oma työikäinen väestömme eläköityy vauhdilla. Samalla meidän on torjuttava maahanmuuton ongelmia, etenkin radikalisoitumista. Se edellyttää lisää mm. kielikoulutusta, mutta myös lisää toimivaltaa poliisille ja muille viranomaisille. Perussuomalaisten nuiva maahanmuuttolinja on hallaa sekä taloudelle että turvallisuudelle.

Anders Borgin ja Juhana Vartiaisen mukaan työvoiman maahanmuutto on elintärkeä osa Pohjoismaiden talouskasvua. Näin myös Suomessa. Siksi olen esittänyt, että byrokraattisesta työvoiman saatavuusharkinnasta luovutaan. Perussuomalaiset vastustavat uudistusta.

Ongelma on, että työntekijöitä tarvitsevat firmat joutuvat odottamaan aivan liian pitkään ennen kuin viranomaiset toteavat, ettei tekijöitä löytynytkään Suomesta. Usein tuloksena on, että tilaus jää toimittamatta ja työpaikat perustamatta. Se on selvää, että kaikki paikat pitää jatkossakin olla auki myös Suomessa asuville hakijoille. Mitä enemmän Suomessa tehdään töitä, sitä enemmän talous pyörii ja syntyy uusia työpaikkoja.

Perussuomalaiset myös leikkaisivat varat, jotka on tarkoitettu siihen, että maahanmuuttajille opetetaan suomea ja toimintaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Siinä ei ole järkeä sen enempää talouden kuin turvallisuudenkaan kannalta. Mitä nopeammin maahanmuuttaja oppii suomea tai ruotsia riittävän hyvin, sitä nopeammin hän pystyy menemään töihin.

Myöskään radikalisoitumisen uhkaa ei pidä aliarvioida. Suojelupoliisin mukaan Suomessa on noin 300 henkilöä, joilla on kytköksiä terrorismiin tai radikaali-islamistiseen ideologiaan. Valtaosa heistä on maahanmuuttajia.  Täytyy muistaa, että Suomessa asuu jo nyt noin 300 000 ulkomailla syntynyttä. Jos heidät jätetään suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle, syntyy väistämättä ongelmia.

Radikalisoitumisen uhkaan pitää vastata kahdella raiteella. Ensinnäkin on panostettava maahanmuuttajien kielikoulutukseen, työllistymiseen ja sopeutumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Jos tästä leikataan, kuten perussuomalaiset esittävät, tapahtuu syrjäytymistä ja radikalisoitumista. Se taas on selkeä turvallisuusuhka.

Samaan aikaan on lisättävä poliisin ja muiden viranomaisten toimivaltuuksia puuttua terroristiseen toimintaan.  Tiedustelulainsäädäntöä on kehitettävä verkkotiedonhankinnan ja ulkomaantiedustelun osalta. Meidän olisi myös harkittava sitä, että lähteminen ulkomaille terroristiseen toimintaan säädetään rikolliseksi toiminnaksi. Nyt näin ei ole.

Perussuomalaisten linja on sulkea rajat ja toivoa, että talous lähtee itsestään kasvuun eivätkä maailman ongelmat kosketa Suomea. Ikävä sanoa, mutta he elävät maailmassa, joka ei ole todellinen.

Jaa artikkeli

Kommentit (36)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto