Työtä luodaan viisailla päätöksillä ja oikealla asenteella

Työtä luodaan viisailla päätöksillä ja oikealla asenteellaOlen kuluneen viikon aikana saanut kuulla paljon viisasta pohdiskelua työn merkityksestä. Työ on ihan meidän jokaisen hyvinvoinnin lähde. Työ tuo talouden turvaa, sosiaalisia suhteita ja tarpeellisuuden tunnetta. Yhteiskunnallemme työntekeminen ja siitä saatavat verotulot ovat välttämättömyys.  Raimo Sailas ja pääministeri Katainen avasivat ajatuksiaan eri tilaisuuksissa, mutta hyvin samanhenkisesti. Näihin ajatuksiin on helppo vastuullisen päättäjän yhtyä.

Maailma ympärillä muuttuu, mutta työmarkkinajärjestöt juuttuvat poteroihin. Talouden tasapainottaminen ja kestävyysvajeen helpottaminen ei saanut tukea. Velkaantuminen jatkuu, jos mitään ei tehdä ja päätöksentekokyvyttömyys kasaa haasteet jo olemassa olevien päälle.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tällä kaudella tehdään ratkaisut kestävyysvajeen taittamisesta. Hallituksen puoliväliriihessä on linjauksia tehtävä, jotta tavoite voidaan saavuttaa. Kun maailma ympärillä muuttuu, tarrautuminen vanhaan ei ole vaihtoehto.

Rakenteelliset uudistukset, kuten muuta Eurooppaa alemman työllisyysasteen parantaminen ja työurien pidentäminen ovat ensisijaisia ratkaisuja työn lisäämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi kestävällä tavalla. Suomi tarvitsee kipeästi lisää työtä, työpaikkoja ja työtunteja. Väestön ikääntyessä työtä tekevien määrä vähenee. Siksi jatkossa kaikkien työikäisten ja työkykyisten on saatava tehdä merkityksellistä ja palkitsevaa työtä. Ihminen ei uuvu siksi, että joutuu tekemään liikaa töitä vaan siksi, ettei hän saa tehdä tarpeeksi itselleen merkityksellistä työtä. Työ luo paitsi turvaa, myös oikeudenmukaisuutta, vapautta ja yhteenkuuluvuutta.

Rakenteellisten uudistusten ohella tärkeintä on uuden kasvun luominen. On arvioitu, että Suomi tarvitsee 200 000 yksityisen sektorin työpaikkaa julkisten palveluiden kestävän rahoituksen turvaamiseksi. Julkinen valta ei tee valintaa kannattavan ja kannattamattoman yritystoiminnan välillä – sen tehtävä on luoda yritystoiminnalle ja kilpailulle suotuisat olosuhteet. Meidän on luotava ilmapiiri, jossa yrityksillä on innostuneen pakottava tunne kehittää yritystoimintaa ja luoda uusia työpaikkoja.

Jokainen veronkorotus syö kasvua ja elinvoimaa. Se syö myös mahdollisuuksia vahvistaa yrittäjyyttä ja luoda uusia työpaikkoja. Mitä enemmän puoliväliriihessä onnistumme painottamaan kasvun ja työllisyyden merkitystä, sitä valoisammalta tulevaisuus näyttää. Yrittäjä on tuon valon kantaja – annetaan hänelle siihen mahdollisuus.

Jaa artikkeli

Kommentit (34)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto