Kuntaliitosmiljoonat olisivat tarpeen maakunnalle

Kuntaliitosmiljoonat olisivat tarpeen maakunnalle

On hienoa, että maakunnassa on sekä Mikkeilin että Savonlinnan seudulla lähdetty edistämään hallituksen käynnistämää kuntauudistusta etupainotteisesti.

Savonlinnaan on toivottavasti syntymässä työssäkäyntialuueeseen ja aiempaan palveluyhteistyöhön pohjautuva kuntaliitos. Mikkelin seudulla vanhat yhteistyökumppanit Suomenniemi, Ristiina ja Mikkeli ovat käynnistäneet selvityksen.

Kuumaksi perunaksi on muodostunut luonnonkaunis, nopeimmin ikääntyvä Puumalan kunta. Keskustelua kuntaliitoksesta Puumalassa on käyty pitkään ja nyt viime kuukausina se on todella hiertänyt Savonlinnan ja Mikkelin ennestään kireitä välejä.  Tämä on todella ikävää maakunnan yhtenäisyyden näkökulmasta.

Toinen huolenaiheeni on se, että nyt kiistelyyn keskittyessä menetään valtion kuntaliitoksiin vielä myöntämät porkkanarahat. Kyse on maakuntaan suunnatuista miljoonista, suuresta rahasummasta , jota muutoin palvelujen kehittämiseen tässä taloustilanteessa olisi mahdotonta saada. 

Huolestuttavaa on myös se epävarmuus, joka on pitkään piinannut Puumalan kunnan niin päättäjiä kuin asukkaita. Erityisesti  palvelujen toimivuus ja turvaaminen on huolestuttanut kuntalaisia.

Puumalan valtuusto päätti vastoin kunnanhallituksen esitystä yhden äänen enemmistöllä valita liitossuunnaksi Savonlinnan. Päätös aiheutti kahtiajakautumista ja kiristynyttä tunnelmaa. Kaikki aiemmat yhteistyösopimukset, joita oli toistakymmentä, oli solmittu Mikkelin kanssa.ja myös työssäkäyntialueena Mikkeli on ylivoimainen. Savonlinnassa ei Puumalasta juuri työssä käydä ja myös liikenneyhteydet sinne ovat olemattomat, Moni ihan aiheesta kummasteli liitossuuntapäätöstä.

Puumala on maantieteelllisesti etäällä molemmista kaupungeista, pitkä matka on kaikkialle ja onkin luonnollista, että kunnan eri osissa intressit ja näkemykset ovat erilaisia. Tästä syystä olen moneen kertaan niin kansanedustajana kuin maakuntavaltuuston  puheenjohtajana lausunut, että on välttämätöntä  tehdä perusteellinen kuntaliitosselvitys. Sellainen selvitys, jossa ei selvitetä vain maarajan puuttumista Savonlinnan ja Puumalan välillä vaan todellinen selvitys oikeudenmukaisen ja mahdollisiman onnistuneen kuntaliitoksen pohjaksi. Silläkin riskillä, että se voisi tarkoittaa Puumalan pilkkomista ja osakuntaliitoksia. Sellainen selvitys, jossa oikeudenmukaisesti selvitettäisiin Puumalan eri osien tilanne ja tarve palvelujen turvaamisen näkökulmasta.

Ministeri Virkkunen esitti Savonlinnan, Kerimäen, Punkaharjun. Mikkelin ja Puumalan päättäjille, että kokonaisselvitys tehtäisiin.Hän myös oli valmis asettamaan selvitystyöhön kaksi erillistä selvittäjää, jotta selvitys voitaisiin tehdä niin nopeassa aikataulussa , ettei se vaarantaisi kuntaliitosporkkanarahojen saantia.  Sekä Puumala, että Mikkeli ilmoittivat suostuvansa tähän. Jostakin syystä Savonlinna, Punkaharju ja Kerimäki päättivät, että tämä ei heille käy.

Keskustelu onkin nyt kääntynyt jotenkin nurinperin. Yllättäen osa Itä-Savon kuntien päättäjistä kaataa syyn ministerin, kansanedustajien, maakuntajohtajan ja monien muiden niskaan.. Tosiasiassa liitoksen kaatoi kuntien omat lausunnot, joissa ne vastustuivat ministeriön esittämiä selvitysmiehiä ja heidän toimeksiantoaan. Näin ollen selvitys kaatui kuntien omaan vastustukseen.

Nyt olisikin katsottava eteenpäin. Toivon todella, että Savonlinnan seudun liitoshankkeet etenevät suunnitelussa aikataulussa. Samaa toivon myös Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen hankkeelta. Puumala on pitkään jatkuneen veivaamisen jälkeen lähtöruudussa. Siellä päättäjillä on haastava paikka katsoa tulevaisuuteen ja kuulla kuntalaisia. Mikkelin seudun liitokseen Puumala halutessaan ehtii mukaan.

Kaiken kaikkiaan ihmeellisessä hankkeessa on mielestäni keskustelu välillä ajautunut sivuraiteille. On unohdettu,se, että lainsäädäntö ei nykyään mahdollista kuntaliitoksia ilman maarajaa muuta kuin hyvin perustelluista syistä.Niitä perusteltuja syitä ei nyt päästy selvittämään.  Liian vähän on myös keskusteltu kuntalaisista , palveluista ja palvelujen turvaamisesta. Liikaa painoa on annettu poliittiselle väännölle.

Hallituksen kuntauudistuksen taustalla on juuri palvelujen turvaaminen. Tähän pitäisi jatkossa Etelä-Savonkin kuntaliitoskeskusteluissa paneutua enemmän.Olemme maan nopeimmin ikääntyvä maakunta, jonka huoltosuhde heikkenee rajuimmin jo lähivuosina. Meidän Etelä-Savossa tulee jatkossakin olla etupainotteisesti mukana kuntauudistuksessa. Myös porkkanarahat, jotka vielä ovat saatavilla olisivat maakunnan palvelujen turvaamiseksi todella tarpeeseen.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto