Sote-sopua kiitellään

Sote-sopua kiitellään

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä saavutettiin sunnuntaina laaja sopu. Hallituspuolueet ja oppositio pääsivät yhteisymmärrykseen mallista, joka on historiallisen suuri harppaus. Uudistus pitää sisällään kolme keskeistä muutosta.

Ensinnäkin, poliittisesta järjestelmästämme kaivettiin käyttöön laajapohjainen päätöksenteko. Uutta lähestymistä tarvittiin, jotta välttämätön ja riittävän suuri uudistus varmasti etenee.

Toinen muutos on palveluiden järjestäminen. Moni on kysynyt, että mikä nyt sitten muuttuu? Mikä on eri tavalla, kun kävelen terveyskeskukseen?  Vaikka palveluita järjestääkin suuri sote-alue, palvelut tuotetaan lähellä omassa kunnassa tai naapurikuntien kanssa yhteistyössä. Tärkeää on myös se, että hoiva-alan yritykset pääsisivät mukaan täydentämään laadukkaiden palvelujen tarjontaa. Uudistus mahdollistaa myös tehokkaat tietojärjestelmät, potilastietojen liikkuvuuden sekä aitoa valinnanvapautta luovan rahoitusmallin luomisen.

Jatkossakin tulee olemaan terveyskeskuksia, neuvoloita, vanhusten palveluasumista, kuntoutusta ja kouluterveydenhoitajia. Nyt tehdyn päätöksen mukaan palveluita kuitenkin järjestää 5 sote-aluetta. Muutos on iso, sillä tähän asti palveluita ovat järjestäneet 5 erityisvastuualuetta, 20 sairaanhoitopiiriä ja 320 kuntaa. Sote -uudistus lähdettiin tekemään, koska palvelut halutaan tuottaa tehokkaammin ja paremmin . Paremmin tarkoittaa sitä, että peruspalveluihin, ennaltaehkäiseviin ja oikea-aikaisiin palveluihin, kuten terveyskeskuksiimme aidosti satsataan.

Kolmanneksi, paljon kysymyksiä on kohdistettu siihen, mitä nyt tapahtuu, kun mallin valmistelu aloitetaan uudestaan.  Isot tavoitteet uudistuksen taustalla ovat kuitenkin pysyneet samoina: hoitoketjut on saatava kuntoon, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tuotava lähemmäksi toisiaan sekä terveys- ja sosiaalipalvelut integroitava. Lisäksi jo kaikki Etelä-Savossa kuntien ja erikoissairaanhoidon välillä tehty työ terveydenhuollon raja-aitojen madaltamiseksi on pohjana nykyiselle valmistelulle. Sitä hyvää työtä on edelleen syytä jatkaa.

Nykyistä ratkaisua ei olisi saatu aikaan ilman polkua, joka on kuljettu. Erilaisia malleja on käyty läpi sekä hyviä ja huonoja ominaisuuksia puntaroitu tarkasti. Polku on myös tehnyt kristallinkirkkaaksi sen, että uudistukselle on tarve. Sote-palveluista on käyty laajaa keskustelua, jossa meidän jokaisen ymmärrys on varmasti kasvanut.

On kuitenkin pidettävä mielessä, että monet uudistuksen yksityiskohdat ovat vielä auki. Suomi tarvitsee nyt vastuunkantajia, jotka ovat tekemässä päätöksiä. Haasteissa oleva Suomi kaipaa päättäjiä, jotka huolehtivat, että meillä on tulevaisuudessakin varaa meille tärkeisiin palveluihin.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto