Terveyserot ei kavennu hyviä palveluja heikentämällä

Terveyserot ei kavennu hyviä palveluja heikentämällä

 

Terveyserot ovat Suomessa kasvaneet jo 80-luvulta lähtien. Raimo Sailas nosti ansiokkaasti kansallisen huolenaiheemme keskusteluun. Viime hallituskaudella terveydenedistämistyön tarve tunnistettiin ja käynnistettiin.Terveydenedistämisen ohjelma sai alkunsa ja erityinen panostus suunnattiin perusterveydenhuollon, kuten terveyskeskusten ja matalan kynnysten palvelujen kehittämiseen. Toimiva terveyskeskusohjelma, terveydenhuoltolaki ja uusi asetus kouluterveydenhuollon kehittämiseksi ovat tästä työstä erinomaisia esimerkkejä.

Viime aikojen keskusteluissa terveyserojen kasvun syyksi on poliittinen vasemmisto halunnut nimetä työterveyshuollon ja kela-korvaukset. Eli sen osan monipuolista ja historiallisesti haastavan nopeasti syntynyttä terveydenhuoltojärjestelmäämme, joka toimii parhaiten. Minusta ne eivät todellakaan ole syynä terveyserojemme kasvuun. Ratkaisu ei voi olla se, että hyvin toimivaa järjestelmää heikennetään, jotta erot eivät kasvaisi. Työhyvinvointi ja työterveyshuolto ovat jatkossa erittäin tärkeässä roolissa kun tavoitellaan pitempiä työuria.

Terveyseroja on kavennettava, aivan kuten Jyrki Kataisen hallitus on hallitusohjelmassaan linjannut. Keinona ei kuitenkaan ole hyvin toimivan, työikäisestä väestöstä huolta pitävän järjestelmän romuttaminen vaan perusterveydenhuoltomme kehittäminen. Meidän on parannettava matalan kynnyksen ja varhaisen puuuttumisen palveluja. Työttömien terveydenhuoltoa on kehitettävä. Ikäihmisten terveysneuvontaa tarvitaan. Omaa ja läheisten vastuuta on lisättävä, lisäpanostuksia ei voi vaatia yksin yhteiskunnalta ja viranomaisilta. Alkoholin liikakäytön merkitystä terveyserojen kasvussa ei Suomessa voi ylikorostaa.

Perusterveydenhuollon kehittäminen on Suomessa jäänyt erikoissairaanhoidon kehittämisen jalkoihin.Resurssit ja alan toimijoiden mielenkiinto on suuntautunut enemmän kalliiden hoitojen , ongelmien ja häiriöiden hoitoon, ei syiden ja selvittämiseen ja ongelmien varhaiseen puuttumiseen. Lähellä ihmistä olevan perusterveydenhuollon kehittäminen on monien asiantuntijoiden mukaan jämähtänyt vuosikausiksi paikoilleen.

Viime kaudella ministeri Risikon toimesta käynnistettiin jälleen työ peruspalvelujen kehittämiseksi. Juuri nyt kuntauudistustyön ollessa alullaan; sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden uudistustyö on saatava pikaisesti eteenpäin. Pallo on nyt peruspalveluministerillä, joka on paljon vartijana siinä, että terveyserot lähtevät kaventumaan.

Terveyserot eivät kavennu hyvin toimivia palveluja heikentämällä vaan parantamalla heikommin toimivien palvelujen saatavuutta ja laatua sekä lisäämällä yksilön ja läheisten vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Ei mikään helppo juttu, mutta nyt on saatava iso vaihde päälle.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto