Lapset tarvitsevat turvaa

Lapset tarvitsevat turvaa

Naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustaminen on yksi Suomen kehityspolitiikan neljästä painopisteestä. Työtä tällä saralla riittääkin: Ihmiskauppa, lapsiavioliitot ja etenkin naisiin sekä tyttöihin kohdistuva väkivalta ovat todellisia ongelmia, joita Syyrian sota ja pakolaiskriisi ovat vain paisuttaneet. Suomen tavoitteita edesautetaan etenkin tukemalla ja rahoittamalla kansainvälisiä yhteisöjä, kuten UNWomeniä, UNFPAa ja UNICEFIa. Suomen lisäksi etenkin Ruotsi on profiloitunut tyttöjen oikeuksien ajajana, mutta tukijoita tarvittaisiin vielä laajemmin. Tasa-arvo ei synny itsestään vaan se vaatii aktiivisia toimijoita ja yhä suurempaa rahoitusta. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja etenkin lapsiin panostaminen tukee pitkällä tähtäimellä vakautta ja tukee kehityspolitiikkaa myös muilla osa-alueilla.

Kehittynyt yhteiskunta on tasa-arvoinen ja tasa-arvo kehittyy kun sitä tukevia rakenteita rakennetaan ja vaalitaan. Koulutuksen lisääminen on yksi parhaita keinoja luoda näitä tukevia rakenteita. Useissa maissa tyttöjen koulutusaste on huomattavasti poikia alhaisempi ja yhdenvertaisilla mahdollisuuksilla myös yhteiskuntaa kehitetään parempaan suuntaan kun myös tytöt pääsevät tasavertaisesti osaksi koulutusta ja saadun osaamisen myötä aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja kehittäjiksi.

Maailmassa on edelleen runsaasti etenkin tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsiavioliittoja, joita on kyettävä määrätietoisesti kitkemään pois. YK:n väestörahasto UNFPAn arvioiden mukaan kehittyvissä maissa joka yhdeksäs lapsi avioituu alle 15-vuotiaana, suurin ongelma tämä on Aasiassa ja tyynenmeren alueella, mutta ongelmia kohdataan myös kehittyneemmissä maissa. Alaikäisten lasten hyväksikäyttö on johtanut maailmassa suuriin yksittäisiin tragedioihin traumatisoitumisten, synnytyskuolemien ja jopa itsemurhien muodossa.

Viimeisimpänä esimerkkinä kuohuvassa Turkissa perustuslakituomioistuin päätti poistaa maan rikoslaista lausekkeen, joka määrittelee kaikki alle 15-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot “seksuaaliseksi hyväksikäytöksi”. Perustuslakituomioistuin perusteli päätöstään sillä, että nykymuodossaan laki ei erottele riittävästi 12-14-vuotiaiden kykyä itsenäiseen päätöksentekoon suhteessa sitä nuorempiin. Päätös on ikävää jatkumoa Turkin viimevuotiselle päätökselle helpottaa avioliittojen solmimista ohi virallisten teiden, mikä omalta osaltaan helpotti lapsiavioliittojen solmimista.

Monet ihmisoikeusjärjestöt ovat protestoineet ratkaisua ja asia on tarkoitus saattaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Varsin aiheestakin: Pahimmillaan Turkin päätös johtaa lisääntyvään lasten, etenkin tyttöjen, hyväksikäyttöön ja lapsiavioliittoihin, jotka ovat edelleen Turkissa merkittävä ongelma. Turkin päätös on ristiriidassa Turkin itsensäkin ratifioimalta UNICEFin lasten oikeuksien sopimukselta, jonka on tarkoitus antaa kansainvälisiä standardeja lasten kohtelulle ja oikeusturvalle.

Naisia ja tyttöjä tukevat politiikat, kuten kehityspolitiikka, luovat vakautta, turvaa ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia elämässä. Kyse on ennen kaikkea globaaleihin ongelmiin vastaamisesta ja meidän kaikkien tulevaisuudesta: Lapset tarvitsevat turvaa jotta voivat elää lapsina, kasvaa ja luoda uutta, parempaa maailmaa itselleen sekä tuleville polville.

Jaa artikkeli

Kommentit (1)

Jätä kommentti


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Blogi
arkisto